blog

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima – Pojašnjenje

21 januara, 2016 Napisao: 7 Komentara

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima – Pojašnjenje

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima stupio je na snagu 1.1.2016. godine. Nakon toga otvorila su se mnoga pitanja u stručnoj javnosti i pojavile mnoge diskusije na stručnim forumima, jedno od pitanja je da li ovaj pravilnik znači kraj avio modelarskog hobija i sporta u Srbiji koji imaju veoma dugu tradiciju. Sa druge strane svi oni koji su nabavili letelice za snimanje iz vazduha strahuju da bi ovaj pravilnik mogao da nanese štetu njihovom poslu.

Sva pitanja koja su stizala na naš e mail nakon objavljivanja vesti da je “Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima” stupio na snagu prosledili smo Direktoratu civilnog vazduhoplovstva i dobili detaljno objašnjenje od gospodina Dušana Domazeta, savetnika za bezbednost u aviaciji.

 

Prenosimo vam odgovore u celosti.

 

Koliko košta ispit provere znanja iz predmeta “Vazduhoplovni propisi”?

Gde mogu da se nadju pitanja i literatura za pripremu ovog ispita (link)?

Kako se prijavljuje ispit?

Da li je za prijavu ispita potrebno lekarsko uverenje?

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) u članu 12. stav 3 definiše obavezu polaganja ispita provere znanja iz predmeta vazduhoplovni propisi za  lica koja upravljaju bespilotnim vazduhoplovom a koji se koristi u privredne svrhe kao i lica koja upravljaju bespilotnim vazduhoplovom kategorije 2,3 i 4.  Da bi stekao pravo na polaganje provere znanja, kandidat podnosi zahtev za polaganje provere znanja zajedno sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi kao i dokazom o uplaćenoj taksi za proveru znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom. Uz zahtev za polaganje provere znanja nije potrebno dostavljanje lekarskog uverenja. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije će najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva za polaganje provere znanja doneti rešenje kojim se odobrava provera znanja, određuje datum održavanja provere i isto dostaviti kandidatu. Po prijemu rešenja, kandidat ima obavezu da najavi dolazak na ispit putem elektronske pošte: ispiti@cad.gov.rs.  Provera znanja će se sprovoditi u redovnim ispitnim rokovima u prostoriji Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, na kompjuteru, po principu višestruko ponuđenih odgovora. Kandidatu koji tačno odgovori na najmanje 75%  pitanja biće izdata potvrda o položenoj proveri znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom.  Kandidat koji ne postignu propisan uspeh na proveri imaju pravo na ponovnu proveru znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom uz plaćanje takse za ponovnu proveru znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije će prve ispite provere znanja iz predmeta vazduhoplovni propisi za lica koja upravljaju bespilotnim vazduhoplovom organizovati u martu mesecu. Potvrde o položenoj proveri znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplov stečene  pre 1. maja 2016. godine počeće da važe najranije 1. maja 2016. godine u skladu sa članom 20. Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15).

Sve dodatne informacije  (iznos taksi, baza pitanja) biće objavljene na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u direktorijumu Vazduhoplovno osoblje poddirektorijum Bespilotni vazduhoplovi.

Da li vlasnici dozvole za upravljanje vozilom B kategorije moraju da imaju kod sebe posebno izdato lekarsko uverenje ili je važeća vozačka dozvola dokaz njihovog zdravstvenog stanja?

Član 13. Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) kao dokaz za zdravstvenu sposobnost lica koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom prihvata se ili lekarsko uverenje koje je izdato u skladu sa propisom kojim se urećuju bliži zdravstveni uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila ili važeća vozačka dozvola izuzev vozačkih dozvola kategorija M i F.

Da li je moguće dobijanje dozvole za obavljanje leta po hitnom postupku bez čekanja roka od 5 ili 7 dana u slučaju korišćenja letelice za potrebe snimanja vesti i sl (prirodne nepogode, ne najavljeni javni skupovi i sl)?

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ne predviđa takvu mogućnost.

Da li postoje izuzeci u slučaju noćnog leta ukoliko letelica poseduje navigaciona svetla?

Bespilotni vazduhoplov može da leti samo danju, pri čemu sve vreme mora da bude u vidnom polju lica koje njime upravlja (Član 8.  stav 1 Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15))

Da li je potrebna dozvola za obavljanje leta ukoliko su lice koje upravlja letelicom i letelica angažovani od strane Vojske Republike Srbije ili MUP-a Republike Srbije a nisu zaposleni u  tim institucijama?

Odredbe Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima se ne primenjuju na bespilotne vazduhoplove koji se  koriste za operativne potrebe organa nadležnih za poslove odbrane, unutrašnjih poslova i carine  (Član 1.  stav 3 Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15))

Da li je pored dozvole za obavljanje leta koju izdaje Direktorat potrebna i dozvola MUP-a Srbije?

Operater bespilotnog vazduhoplova ima obavezu da pribavi dozvole drugih nadležnih organa koje su neophodne za obavljanje delatnosti kojom namerava da se bavi (Član 19. Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15))

Koliko košta izdavanje dozvole za obavljanje leta i alokacija vazdušnog prostora?

Za izdavanje odobrenja  u skladu sa članom 7. stav 1, članom 8. stav 2 i stav 4 i članom 9. stav 3 Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) nije predviđeno plaćanje taksi.

Ko ima pravo da kontroliše i proverava da li je let koji je u toku prijavljen i da li operater poseduje dozvolu?

Nadzor na sprovođenjem odredbi Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima  („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) je u nadležnosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Koja su dokumenta potrebna za registrovanje letelice?

Za upis bespilotnog vazduhoplova u Evidenciju vazduhoplova koju vodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije potrebno je podneti:

1.Popunjen obrazac Zahteva za upis bespilotnih vazduhoplova u evidenciju vazduhoplova;

 1. Zahtev vlasnika ili operatera bespilotnog vazduhoplova (po ovlašćenju vlasnika);

3.Dokaz o vlasništvu;

 1. Upustvo proizvođača za korišćenje i održavanje bespilotnih vazduhoplova;
 2. Izjava o održavanju da se bespilotni vazduhoplov održava u skladu sa uputstvom proizvođača;
 3. Polisa osiguranja od odgovornosti prema trećim licima;
 4. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Sve dodatne informacije ( obrasci, visina taksi) biće objavljene na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Kako dokazati vlasništvo?

 Vlasništvo se dokazuje carinskom deklaracijom ili overenom pismenom izjavom vlasnika.

Da li će biti potrebno dokazivanje vlasništva?

Da.

Da li  ZAHTEV ZA UPIS VAZDUHOPLOVA U REGISTAR / EVIDENCIJU CIVILNIH VAZDUHOPLOVA koji je objavljen na vašem sajtu važi i za bespilotne letelice ili je u pripremi novi dokument?

 U pripremi je novi dokument odnosno obrazac Zahteva za upis bespilotnih vazduhoplova u evidenciju vazduhoplova.

Šta se dešava ukoliko vlasnik nema račun o kupovini letelice?

 Vlasništvo se dokazuje overenom pismenom izjavom vlasnika.

Kako se registruje letelica koja je sastavljena od delova koji su dostupni na tržištu i ne poseduju uputstvo proizvođača ili je ručni rad ili je sastavljen od delova dostupnih na tržištu?

Upis u Evidenciju vazduhoplova u ovom slučaju vršiće se shodno članu 144.  stav 2 i stav 3 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15) koji glase:

Upis prava svojine u Evidenciju vazduhoplova zasniva se na overenoj pismenoj izjavi vlasnika ako je vazduhoplov proizveden u Republici Srbiji, odnosno na dokazu o plaćenoj carini ako je vazduhoplov proizveden u inostranstvu.

Upis prava svojine na amaterski proizvedenom vazduhoplovu zasniva se na overenoj pismenoj izjavi lica koje je proizvelo vazduhoplov.

Da li će biti potrebno izvršiti atest ovih letelice, ko izdaje atest i koliko on košta?

 Ne.

Da li je moguće da nas uputite tj da nam date linkove do svih potrebih formulara i da nam kažete iznos svih taksi koje su potrebne za izdavanje dozvole za upravljnje bespilotnim vazduhoplovom, za dozvolu za obavljanje leta i alokaciju vazdušnog prostora?

 Sve informacije o taksama i obrascima biće objavljene na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u narednom periodu.

Koji dokument uređuje let vazduhoplovnim modelima koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe?

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15).

 

U senci Novogodišnjih praznika i Božića promakao je poziv za javnu raspravu o predlogu Tarifa taksi za usluge koje pruža Direktorat civilnog vazduhoplovstva.  U nedeljam koje slede biće objavljena lista  taksi, pitanja za spremanje ispita i formular za upis letelica u registar. Obavestavaćemo vas i dalje o svim novinama na ovom polju.

 

Tema za diskusiju o pravilniku o bespilotnim vazduhoplovima  je otvorena na http://www.rcforum.rs.

www.rchop.rs

preporučujemo

7 komentara

 • Slobodan Perišić says:

  Moj komentar se odnosi na letenje jedrilicama od stiropora. S obzirom da je, zbog sve nižih cena RC modela znatno porastao njihov broj, mislim da je bilo vreme da se uredi oblast letenja sa njima. Kada su u pitanju avioni ili jedrilice svakako treba izuzeti gradske zone za njihov let. Govorim iz sopstvenog iskustva. Zbunjen sam time da je Pravilnikom predviđeno mnogo toga suvišnog i opterećujućeg a bez iskustva sa terena šta se do sada dešavalo, što je svima jasno. Umesto prostog propisa da se može leteti samo u zonama sportskih aerodroma po ododbrenju dežurnog rukovaoca letenja napravljen je Pravilnik koji se može samo teoretski primeniti i iskontrolisati. Mene će, kao i mnoge druge, stupanjem na snagu Pravilnika neko u ovoj državi staviti u situaciju da letim sa nelagodnošću da činim nešto izvan zakona. Počeo sam da letim da bih se opustio i uživao a umesto zadovoljstva imaću veliku nelagodnost i osećaj krivice. Zašto mislim da ću kršiti Pravilnik? Sve ću ispoštovati iz Pravilnika (dozvole, registracija letilica …) osim najave leta. Pošto letim vrlo lakim letilicama prosto nije moguće da mi metar < 3 m/s bude povoljan petog dana od momenta najave!

 • Sesirdzija says:

  Mislim da se ovaj pravilnik previse fokusira na kvadri koptere jer mi se cini da je nastao kao direktna posledica incidenta na utakmici sa Albanijom, posle cega je po starom obicaju usledio napad panike i kao rezultat toga imamo ovo. Ako je to slucaj, logicki proces koji je ‘okinuo“ ovaj zakon zaboravio je na osnovne cinjenice iz tog dogadjaja.

  Cinjenica 1.
  Drzavljanin Srbije nije upravljao multi rotorom. Upravljao je strani drzavljanin. Taj strani drzavljanin je pripadnik zemlje ali naroda koja je neprijateljski nastrojena spram Srbije i drzavljana Srbije. Iz kog razloga se onda drzavljanima Srbije na ovaj nacin drakonski ogranicava upotreba kvadri koptera ili bilo kakvih drugih letilica. Ako bi smo ovu logiku primenili na 1999 i NATO bombardovanje, onda ispada da posto nas je NATO bombardovao najbezbednije bi bilo da ukinemo nase Ratno Vazduhoplovstvo posto su avioni sa bombama opasni. Mislim sumanuto.

  Cinjenica 2.
  Najave leta su besmislene jer letilice koje se narucuju preko interenta imaju malu masu i osetljive su na vremenske prilike. Ko garantuje onome ko leti da ce bas na taj dan biti povoljni meteo uslovi da bi on leteo. Jedino sto se ovom nebuloznom odlukom dobija jeste da se sigurno doji budzetlijska administracija sto negde i jeste cela poenta price. Koja je poenta vezivati bespilotne letilice za sportske aerodrome gde mogu biti problem „pravim“ vazduhoplovima a ne dopustiti im da lete tamo gde je verovatnoca sudara manja? Gde je verovatnoca mid air sudara veca, u krugu aerodroma gde avioni polecu i slecu ili na poljani negde u okolini Leskovca gde se napasaju ovce?

  Sve sta je DCV uradio sa ovim jeste da je u svojoj beskrajoj alavosti totalno unistio zelju i volju mladih narastaja da u opste razmisljaju o rekreativnom letenju a o samogradnji i projektovanju da i ne govorimo.

 • Deki says:

  Bruka i sramota šta se radi narodu zarad nezajažljive alavosti DCV i ulagivanja povređenom egu političara, u potpunosti će nas ostavti u srednjem veku u ovoj oblasti, danas kad sveko drugo dete ima qadrokopter koji bi se mogao svrstati u neku po njima propisanih kategorija pa će zbog potrebne nenormalne papirologije i taksi svako pošten odustati i od igračke i od modela a da ne spominjemo koliko će to sveukupno u ovoj oblasti unazaditi i zadužiti Srbiju.

 • Stefan says:

  Da li letelice iz 1 kategorije imaju neku prednost, u smislu da su oslobodjene od nekih procedura ( registracija, dozvola za upravljanje, alokacija i slicno ) ili je jedina njihova prednost mogucnost za upravljanje u 3 i 4 rejonu .

 • Stefan says:

  Da li letelice iz 1 kategorije imaju neku prednost, u smislu da su oslobodjene od nekih procedura ( registracija, dozvola za upravljanje, alokacija i slicno ) ili je jedina njihova prednost mogucnost za upravljanje u 3 i 4 rejonu .

 • Lajos says:

  Da li je tacno da mi je potrebna dozvola za uvoz drona ako moze da leti do 30 minuta? Navodno moze samo do 28 minuta.

  • Miroslav Mitić says:

   Postovani, Da li vam je potrebna dozvola ili ne, zavisi od mnogih faktora. Vreme leta nije jedan od njih, barem se ja nisam susreo sa tim uslovom do sada.

POŠALJITE VAŠ KOMENTAR